Štampa

Potvrđeno: Perun ubijen na Ulcinjskoj solani

on .

Pronađeno krilo bjeloglavog supa Peruna, koji je prije nešto više od mjesec dana nestao na Ulcinjskoj Solani, sadrži baline sačme što je nepokolebljiv dokaz da je ova ptica ubijena. Naime, tokom redovne kontrole uposlenika Nacionalnih Parkova, koji upravljaju ovim područjem, prije dva dana je pronađen dio krila jednog od 14 supova sa ostrva Cres, opremljenih satelitskim odašiljačima, a čiji se trag gubi 29. oktobra u blizini osmatračnice na Ulcinjskoj Solani. Ponovnim obilaženjem terena, u namjeri da pronađu ostatak supa, ornitolozi CZIP-a su pronašli još jednu odstreljenu jedinku, uginulog kudravog pelikana, što je treća mrtva jedinka ove vrste pronađena u zadnja 3 mjeseca. RTG snimanjem trupa pelikana potvrđeno je i da je baš poput Peruna i pelikan ubijen.
 
 
Obje vrste su zaštićene kako na nacionalnom nivou tako i na nivou Evropske unije, obzirom da se nalaze na Aneksu I Direktive o pticama, dok je kudravi pelikan kategorisan i kao globalno ugrožen. Kudrvati pelikan i bjeloglavi sup se smatraju najvećim pticama Evrope, a gubitak svake pojedinačne jedinke težak je udarac za prirodu jer je riječ o dugovječnim vrstama čija reprodukcija je spora, obzirom da u prosjeku odgoje jednog ptića godišnje, a stopa preživljavanja mladih izuzetno je niska.  
  
Dok se u Vladi još uvjek pjenuša šampanjac u čast otvaranja Poglavlja 27, na Ulcinjskoj solani se vodi rat protiv prirode, a iz odmazde ubijaju strogo zaštićene ptice, simboli Evrope. Odstreljeni bjeloglavi sup upravo je sredstvima EU telemetrijski praćen na svojoj migraciji, dok je svoj boravak na solani skupo platio i kudravi pelikan, inače simbol Skadarskog jezera. Oporavak populacije kudravog pelikana na Skadarskom jezeru je najuspješnija priča u zaštiti prirode bazirana na odličnoj saradnji civilnog sektora i institucija.
 
Nakon ovog pronalaska više ne možemo diskutovati o posljedicama krivolova ili čak njegovom postojanju na teritoriji Ulcinjske solane. U svijetlu otvorenog Poglavlja 27, gdje je zaštita Ulcinjske solane uvrštena kao jedan od uslova za zatvaranje procesa pregovora, apelujemo na Vladu, Ministarstvo održivog razvoja i Opštinu Ulcinj, da pokrenu proces koji je obustavljen više od godine dana i konačno zaštite sada već potvrđenu smrtonosnu klopku crnogorske prirode, na kojoj ptice umjesto utočišta dočekuje metak.

banervolonter