Štampa

Otvoreno pismo predsjedniku Vlade o Zakonu o SPI

on .

Otvoreno pismo predsjedniku Vlade Crne Gore, Dušku Markoviću sa zahtjevom da odloži održavanje javnih rasprava i konsultacija o izmjenama Zakona o slobobodnom pristupu informacijama do okončanja epidemije virusa korona.

Poštovani predsjedniče Vlade,

Pozivamo Vas da do okončanja epidemije odložite održavanje javnih konsultacija o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, koje predviđaju brojna ograničenja za rad istraživačkih novinara i nevladinog sektora.

U situaciji kada se očekuje vrhunac epidemije virusa korona i atmosferi neizvjesnosti više nego ikada je potrebno da građani imaju puno povjerenje u institucije države, a lažne vijesti mogu imati ogromne posljedice. Zbog toga smo očekivali da će Vlada raditi na povećanju otvorenosti institucija, u saradnji sa medijima i nevladinim sektorom, umjesto da u ovakvim trenucima stvara uslove da krije još više informacija.

Odluka Ministarstva da baš sada stavi na raspravu Zakon o slobodnom pristupu informacijama zasigurno ne doprinosi povjerenju građana u rad Vlade. Taj zakon su oštro kritikovali novinari, aktivisti nevladinog sektora i strani eksperti, a Evropska komisija je više puta ukazivala na loš zakonski okvir i na još goru praksu institucija. Uočili smo da je Ministarstvo javne uprave u petak produžilo rok za dostavljanje komentara do 13. aprila, i najavilo da će poslije toga organizovati raspravu putem video konferencije.

Podsjećamo Vas da je sada posebno izražena potreba za tačnim i provjerenim informacijama kako bi se izbjegla poplava lažnih vijesti. To neće biti moguće ako institucije nastave da kriju informacije, a naročito ukoliko za to dobiju zakonsko utemeljenje koje će postojati ukoliko se ovakav zakon usvoji.

Naime, i ova verzija izmjena zakona sadrži brojne norme koje, suprotno Ustavu i standardima, sužava prava građana na informacije u posjedu državnih organa, a posebno ograničavaju rad istraživačkih novinara i nevladinog sektora. Iako možemo da pošaljemo detaljnije primjedbe do 13 aprila, ne vidimo da je konsultacije o ovako važnim pitanjima svrsishodno održavati video linkom u ovakvoj situaciji kada ni Skupština ne održava sjednice, pa ponovo apelujemo da se cijela stvar odloži dok se stanje stvari ne vrati u normalu.

Predloženim izmjenama institucijama se omogućava da kriju još više informacija nego do sada, a uoči izbora političkim partijama se ukida obaveza da objavljuju informacije o svim finansijama. Nije propisano šta se može podvesti pod poslovne ili poreske tajne i pod kojim uslovima se mogu sakriti podaci koji se razmjenjuju sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama. Istovremeno, sudovima i tužilaštvima se omogućava da sakrivaju sve podatke o sudskim postupcima i istragama.

Međutim, u trenutku kada je zvanično proglašena epidemija, dok su građani zatvoreni u svojim kućama, i nakon što su uvedena brojna ograničenja kretanja i okupljanja, ne postoje elementarni uslovi za održavanje smislene javne debate o ovom pitanju. Rasprava o Zakonu u doba epidemije se nikako ne uklapa ni u započeti dijalog u okviru "Savez za Evropu" koji ste pokrenuli i u potpunosti negira sve ono što je predstavljeno kao cilj te inicijative.

Nadamo se da je odluka o održavanju javnih konsultacija o Ustavnom pravu građana na pristup informacijama u doba epidemije, bila ishitrena i zato Vas pozivamo da tek nakon što građanima bude omogućeno učešće na javnim skupovima održite adekvatnu javnu raspravu o ovom Zakonu.

Dolje potpisane NVO, urednici medija i novinari:
• NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS
• NVO Akcija za ljudska prava – HRA
• NVO Institut alternativa
• NVO Centar za monitoring i istraživanja – CEMI
• NVO Centar za građanske slobode – CEGAS
• NVO Centar za demokratsku tranziciju – CDT
• Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore CIN-CG
• NVO Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM
• NVO 35 mm
• Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcija – LUPA
• NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica – CZIP
• NVO Green Home
• NVO Expeditio
• NVO Media centar
• NVO Mladi Romi
• NVO Evropska asocijacija za pravo i finansije (EALF)
• NVO ADAMAS
• Komitet mladih pravnika Crne Gore
• Crnogorska omladinska inicijativa
• Alijansa omladinskih radnika
• Crnogorska debatna unija
• NVO Sigurna ženska kuća – SŽK
• NVO Crnogorsko društvo ekologa – CDE
• Romska organizacija mladih "Koračajte sa nama – Phiren amenca"
• NVO Naša akcija
• Organizacija KOD
• Politikon mreža
• Udruženje paraplegičara Podgorica
• NVO EKO TIM
• NVO Centar za preduzetništvo
• Udruženje paraplegičara Bijelo Polje i Mojkovac
• Unija slobodnih sindikata Crne Gore
• Crnogorski komitet pravnika za zaštitu ljudskih prava (CKZP)
• NVO Udruženje za razvoj civilnog društva Bijelo Polje
• Institut za poslovnu i finansijsku pismenost
• Dr Martin Schneider – Jacoby Association MSJA
• NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore – UMHCG
• NVO Anima
• NVO Stečajci u Crnoj Gori
• Fondacija Pomoć – Akcija za sjever Crne Gore
• NVO Nada Herceg Novi
• NVO UZPD Nikšić
• Mreža za edukaciju i razvoj servisa podrške za OSI – MERSP
• NVO Nit
• Fondacija Ruka prijateljstva
• NVO Pandora, Herceg Novi
• NVO Identitet

Urednici i novinari
• Tatjana Ašanin, urednica, TV Vijesti
• Nikola Marković, urednik, DAN
• Marijana Bojanić, direktorica, TV Vijesti
• Tina Popović, urednica, ND Vijesti
• Mihailo Jovović, programski urednik, ND Vijesti
• Srdan Kosović, urednik, ND Vijesti
• Marko Vešović, novinar, DAN
• Milka Tadić Mijović, direktorica, CIN-CG
• Goran Kapor, novinar, ND Vijesti
• Damira Kalač, novinarka, ND Vijesti
• Danilo Ajković, novinar, TV Vijesti
• Jelena Jovanović, novinarka, ND Vijesti
• Milica Krgović, novinarka, DAN
• Vuk Lajović, novinar, ND Vijesti
• Darko Ivanović, novinar
• Svetlana Đokić, novinarka, TV Vijesti
• Danijela Lasica, novinarka, TV Vijesti
• Siniša Luković, novinar, ND Vijesti
• Draško Milačić, novinar, DAN
• Milorad Milošević, novinar, ND Vijesti
• Marija Mirjačić, novinarka, ND Vijesti
• Ana Ostojić, novinarka, DAN
• Vladimir Otašević, novinar, DAN
• Miloš Rudović, novinar, ND Vijesti
• Majda Šabotić, novinarka, TV Vijesti
• Duško Vuković, novinar
• Dobrila Plamenac Vuković, glavna urednica, PCNEN
• Tijana Pravilović, novinarka, TV Vijesti
• Milena Perović Korać, novinarka, Monitor
• Bojana Bojović Golijanin, novinarka, TV Vjesti
• Mileva Kostić, novinarka, TV Vijesti

banervolonter