Štampa

Šišmiši ne prenose virus Covid-19

on .

Prema posljednjim sprovedenim istraživanjima, dokazano je da šišmiši ne prenos COVID-19. Ova informacija stigla je sa relevatnih međunarodnih adresa: CMS (Konvencija o migratornim vrstama), EUROBATS (Sporazum o zaštiti evropskih populacija šišmiša) i AEWA (Sporazum o zaštiti afričko-evroazijskih migratornih ptica močvarica)

Naime, dokazano je da se ovaj virus prenosi sa čovjeka na čovjeka. Takođe, utvrđeno je da ne postoji direktna veza prenosa sa šišmiša na čovjeka. Istraživanja o tačnom porijeklu virusa i dalje traju. Međutim, u nekim djelovima svijeta, ovi sisari se i dalje masovno ubijaju, zbog uvjerenja da šire epidemiju.

Od oko 1.400 vrsta šišmiša u svijetu, većina je prisutna u urbanim sredinama, gdje nastanjuju dvorišta, parkove, mostove i druge objekte, a da pritom ne predstavljaju nikakvu prijetnju čovjeku. Ovi sisari donose mnogobrojne dobrobiti ljudskom društvu, oprašivanjem i širenjem sjemena biljaka, te kontrolom insekata.

Brojne vrste šišmiša pod zaštitom su CMS-a i EUROBATS-a, a u trenutnom suočavanju čovječanstva s pandemijom virusa COVID-19 potreba za zaštitom i očuvanjem ovih, već ugroženih sisara, još je izraženija.
Detalje istraživanja možete pronaći OVDJE dok je na stranici EUROBATS sporazuma dostupan kratki VIDEO ovoj temi.

b15385592596c1d30f0cb9163422f96b 1

banervolonter