Štampa

Zdravo prirodno okruženje da bude osnovno ljudsko pravo

on .

Gobalno partnerstvo za zaštitu ptica i prirode „BirdLife International", čiji je partner i Centar za zaštitu i proučavanje ptica, zatražilo je juče, 22. aprila na Dan planete Zemlje, u otvorenom pismu od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija (UN) Antonia Guteresa, da UN proglasi zdravo prirodno okruženje fundamentalnim ljudskim pravom.

Pismo poziva UN da, kao odgovor na pandemiju korona virusa, doda „Prilog 31" Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima, koji bi uključivao univerzalno pravo na zdravo prirodno okruženje, zagarantovano javnim politikama, vođeno održivošću, naučnim činjenicama i tradicionalnim znanjima.

U pismu se poziva da se „Prilog 31" – pravo na zdravo prirodno okruženje hitno uvrsti na Dnevni red samita Generalne Skupštine UN-a posvećenog biodiverzitetu u septembru ove godine, sa konačnim ciljem njegovog odobrenja u decembru 2023. godine. Tada će se obilježiti 75. godišnjica usvajanja Univerzalne deklaracije od strane Generalne Skupštine UN-a.

Ukoliko bude usvojen, ovaj amadman će biti prva dopuna, još od 1948. godine, kada je ovaj dokument nastao.
Pismo je dio je šire inicijative ka poboljšanju javnih politika koje se odnose na klimu i prirodu na kraju UN decenije posvećene biodiverzitetu i otvoren je poziv cjelokupnom društvu da se uključi u spasavanje planete.

Izvršna direktorka „„BirdLife International" Patricia Zurita rekla je da je pandemija Covid-19 najveća globalna kriza još od Drugog svjetskog rata. Iako je pandemija pogubna, takođe pruža svetskim liderima šansu, ali i obavezu, da transformišu društvo i u vremenu koje nam dolazi zaštitite našu, i dobrobit budućih generacija.

Ona je istakla da zdravlje planete Zemlje i pokazatelj zdravlja čovječanstva. Kako kaže, mi ljudi se oslanjamo na prirodu zarad našeg opstanka i zdravlja zajednice, ali naše ponašanje je poremetilo prirodni balans Zemlje. U saopštenju se navodi da se čovječanstvo nalazi stisnuto između kriza klimatskih promjena i gubitka biološke raznvrsnosti, koje susuočile više od milion vrsta sa opasnošću od iščezavanja, a sve to negativno utiče i na zdravlje ljudi.

Istaknuto je da je izvor trenutne pandemije gubitkak staništa i ilegalna trgovina divljim životinjama. Još jednom je ukazano da gubitak biološke raznvrsnosti i pandemija korona virusa ponavlja potrebu i pruža mogućnost da čovječanstvo bude odvažno, odlučno i radi zajedno na rješavanju problema.

Generalni direktor SEO/BirdLife (BirdLife-ov partner u Španiji) Asunsion Ruis rekao je da će 'Prilog 31' biti poklon svijetu i budućim generacijama. Ujmesto da uče iz trenutne krize, kaže Ruis, neki lideri je cinično koriste kao izgovor da se povuku iz zaštite životne sredine.

„Obezbeđivanje zdravog prirodnog okruženja kao univerzalnog ljudskog prava biće potez od kojeg će čovečanstvu imati koristi u narednim vekovima, i to je jedini način za postizanje ciljeva UN-a za održivi razvoj", rekao je Ruis.

Da date svoj doprinos, potpiše peticiju OVDJE.

banervolonter