Štampa

Žalar blatarić

on .

Žalar blatarić (Charadrius hiaticula) poznat i po imenu kulik blatarić je mala barska ptica. U pitanju je selica koja se gnijezdi uz obale sjeverne i djelove zapadne Evrope. Zimu provodi uz obale zapadne i južne Evrope, u Africi, na Bliskom Istoku i Indiji. Kada gnijezdi, uglavnom zauzima pješčane i šljunkovite obale mora, jezera, bara ili rijeka. U periodu seobe i zimovanja, najčešće boravi na priobalnim muljevitim i pjeskovitim staništima ( plaže, lagune, priobalne močvare) kao i na kontinentalnim slatkovodnim jezerima i barama sa plitkom vodom.

Glavna mjesta gniježdenja su velike unutrašnje i obalne močvare u umjerenim područjima Evrope, Azije, Afrike, Tajvana i Australije. Što se tiče ishrane, žalar je ptica koja se hrani malim račićima, crvima, mekušcima, insketima i njihovim larvama, kao i drugim beskičmenjacima.
Ova vrsta se najčešće pari na otvorenim poljima i plažama preko sjeverne Evroazije i na sjeveru Kanade. Gnijezdo pravi mužjak obično u blizini vode na suvom pijesku ili šljunku stvarajući plitko udubljenje koje ponekad sadrži slučajno prikupljene komadiće šljunka, školjki, slame ili drveta. Ženka snese 4 maslinastosiva jaja sa braon i crnim pjegama kruškolikog oblika, na kojima leži naizmjenično sa mužjakom 23 do 25 dana. Kada se izlegu ptiće odgajaju i štite oba roditelja dok ne napune oko 24 dana.
Prilikom prilaska potencijalnog predatora, odrasla jedinka ga odvlači od gnijezda tako što se pravi da joj je slomljeno krilo u kojem se nalaze mladunci. Kad ga dovoljno odvuče od gnijezda poleti i vrati se do gnijezda.
Procjenjuje se da je evropska populacija žalara blatarića za razmnožavanje 120.000 parova i smatra se da je stabilna.

banervolonter