Štampa

Skadarska žaba-manje poznata vrsta istoimenog jezera

on .

Vodozemci, a posebno žabe predstavljaju jednu od najmarkantnjih grupa i simbol su vodenih i vlažnih staništa. Skadarsko jezero se čini kao idealan dom za vodozemnce, pa je tako njihov diverzitet u ovom zaštićenom području veoma izražen. Posebno se izdvaja po svom značaju kao endemična, ugrožena ali i indikatorska vrsta.

Skadarska žaba (ranije Rana shqiperica) je, kao i ostali predstavnici zelenih žaba, izrazito vodena vrsta, te se smatra da bi stanje njene populacija bio dobar pokazatelj kvaliteta vodenih staništa u kojima se javlja. Kao i kod ostalih vodozemaca, koža zelenih žaba upija supstance iz spoljašnje sredine, te su ove životinje osetljive na različite stresore. Upravo zbog toga, sproveli smo istraživanje kako bi uz pomoć informacija o njenoj populaciji mogli da procjenimo stanje veoma važnih vlažnih staništa na Skadarskom jezeru.

Skadarska žaba je ugrožena i na nacionalnom nivou zaštićena vrsta čiji se tipski lokalitet nalazi na teritoriji Crne Gore, u priobalju Skadarskog jezera, a u neposrednoj blizini Virpazara. Na njenu ugroženost, posebno u oblasti Skadarskog jezera ukazuju podaci o višedecenijskom izlovu zelenih žaba na ovom području u komercijalne svrhe, kao i o prisutnosti gljivičnog oboljenja hitridiomikoze u znatnom procentu, a koje se smatra jednim od glavnih uzroka smanjenja populacija vodozemaca u svijetu. Prijetnje po ovu vrstu su i: uništavanje, promjena namjene, fragmentacija i zagađenje staništa, introdukcija stranih vrsta, klimatske promjene, uznemiravanje, neusaglašenost domaće regulative koja se odnosi na zelene žabe, izostanak skadarske žabe iz projektno planske dokumentacije (akcioni plan, planovi upravljanja, itd.), kao i negativni stavovi javnosti i predrasude prema žabama i močvarnim staništima.

U toku terenskih istraživanja sprovedenih tokom perioda april-jun, skadarska žaba je zabilježena na 28 lokacija duž obale Skadarskog jezera. Na svim lokacijama dijeli stanište sa velikom zelenom žabom. Skadarska žaba se najčešće javlja u rukavcima, plićim djelovima obale sa dosta vodene vegetacije, najčešće asocijacijama bijelog i žutog lokvanja (Nymphaeo albae-Nupharetum luteae) i tršćaka (Phragmitetum australis).

Ovogodišnja istraživanja takođe ukazuju da je skadarska žaba najverovatnije rasprostranjena na većem broju lokaliteta sa povoljnim karakteristikama staništa duž obale jezera, ali i na moguće smanjenje brojnosti na pojedinim lokacijama u odnosu na brojnost jedinki zabilježenih tokom istraživanja sprovedenih 2017. godine.

Praćenje stanja populacije skadarske žabe (Pelophylax shqipericus) tokom ove godine je radila dr Katarina Ljubisavljević, stručnjak za vodozemce. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta „SOS Skadar Lake-Keeping the Montenegrin Wilderness Wild"sa ciljem dugoročne zaštite Nacionalnog parka Skadarsko jezero. Projekat je podržao Partnerski fond za ugrožene ekosisteme (CEPF).

zaba

banervolonter