Štampa

Konkurs za novinarske radove se produžava do 25. oktobra

on .

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) produžava konkurs za novinarske radove, koji bi se bavili problemima očuvanja Skadarskog jezera do 25. oktobra, kao i rok za predaju priča do 10. decembara.

U okviru ovog poziva moguće je podržati dvije istraživačke priče, odnosno istraživački rad dva novinara/ke. Zadatak odabranih novinara je da napišu istraživačku priču u formi od jednog članka ili video priloga koji se bave izvještavanjem o problemu u oblasti zaštite Skadarskog jezera. Koncept istraživanja i forma izvještavanja nisu unaprijed zadani, a novinari imaju mogućnost biti slobodni i kreativni u osmišljavanju istraživanja. Na raspolaganju će im biti CZIP resursi, literatura i mogućnost korištenja konsultacija i savjetovanja sa stručnim osobama u oblasti zaštite prirode.

Više o konkursu OVDJE.

banervolonter