Štampa

Studija o procjeni kapaciteta zaposlenih u zaštićenim područjima

on .

Imajući u vidu da su zaštićena područja na lokalnom i nacionalnom nivou kamen temeljac očuvanja biodiverziteta, dok u isto vreme značajno doprinose egzistenciji ljudi u bliskom okruženju, Centar za zaštitu i proučavanje ptica je pripremio Studiju koja se bavi procjenom kapaciteta institucija i organizacija koje rade na zaštiti biodiverziteta u četiri zaštićena područja u Crnoj Gori i Bosni i Hrecegovini: Nacionalni park ,,Durmitor'' i Park prirode ,,Piva'' u Crnoj Gori, kao i Nacionalni park ,,Sutjeska'' i Park prirode ,,Blidinje'' u Bosni i Hercegovini.

Izrada Studije ,,Izještaj o procjeni kapaciteta sa preporukama za izradu programa jačanja kapaciteta svih relevantnih subjekata za upravljanje četiri zaštićena područja u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini'' je jedna od aktivnosti koje se implementiraju u sklopu prekograničnog projekta ,,BEAR in Mind: Bringing environmental actions for the biodiversity protection across the borders'', koji finansira Evropska unija u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, kao i Ministarstvo javne uprave kroz program kofinansiranja projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova EU za 2020. godinu, a koji CZIP implementira u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine (Ornitološko društvo "Naše ptice" i Udruga za zaštitu okoliša i održiva razvitka "Naša baština").

Cilj Studije, osim procjene kapaciteta, je i pružanje podrške poboljšanju specifičnih vještina zaposlenih u admnistrativnim jedinicama zaštićenih područja, prevashodno nadzornika i svih čiji posao uključuje kontakt sa lokalnim zajednicama i širom javnošću, kako bi na najbolji način mogli da da primijene mjere zaštite za poboljšanje stanja ciljanih vrsta i unaprijede svoje vještine u komunikaciji sa lovačkim udruženjima i šumarskim sektorom (preduzećima koja se bave sječom stabala). Na osnovu Izvještaja, pripremiće se i poseban program obuke koji će se baviti izgradnjom kapaciteta ključnih aktera u implementaciji i sprovođenju zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti zaštitte prirode, a sve u skladu sa direktivama EU.

,,Podaci koje smo dobili kroz slobodan pristup informacijama, kao i odgovori na upitnike koje su popunjavali zaposleni u sva četiri zaštićena podučja kojima se ova studija bavi, pokazuju da je potrebno intenzivno i u kontinuitetu raditi na jačanju kapaciteta osoblja kako bi došlo do optimalnog podudaranja vještina zaposlenih sa zahtjevima radnog mjesta na koje su angažovani. Menadžeri uglavnom nadgledaju svoje osoblje, ali bez relevantnih programa i taj ad hoc pristup razvoju kapaciteta nije održiv. Neke vještine postoje, ali nedovoljne da bi se garantovalo efikasno planiranje i upravljanje. Takođe, znanje i kapaciteti lokalnih samouprava u vezi sa njihovim obavezama po pitanju zaštite prirode su generalno niski. Iz tog razloga, Studija između ostalog predlaže i neke konkretne aktivnosti i obuke usmjerene na poboljšanje tehničkog kapaciteta osoblja zaštićenih područja za sprovođenje planova upravljanja i zaštitu i monitoring biodiverziteta u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini'' kazala je Milena Kapa, ekspertkinja koja je radila na pripremi studije.

Pored analize kapaciteta i davanja preporuka za njihovo jačanje, Studija se bavi i analizom načina na koji se sakupljaju podaci o biodiverzitetu u gore navedenim zaštićenim područjima, međusobnom komunikacijom i razmjenom podataka između odgovornih institucija na svim nivoima, komunikacijom zaposlenih u zaštićenim područjima sa lokalnim zajednicama, kao i finansijskom održivošću četriri zaštićena područja.

Studiju možete naći OVDJE.

banervolonter