Štampa

Predstavljen nacrt Studije izvodljivosti Mape osjetljivih područja za vjetroelektrane

on .

Sastanku na kojem je predstavljen nacrt Studije izvodljivosti Mape osjetljivih područja prisustvovali su predstavnici Ministarstva održivog razvoja i turizma, direktorata za životnu sredinu i prostorno planiranje, Agencije za zaštitu životne sredine, Green Home, Noe Conservation, Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i GIS ekspert u svojstvu nezavisnog konsultanta. U uvodnom obraćanju predstavnik CZIP-a, Aleksandar Perović je u kratkim crtama podsjetio prisutne na ciljeve projekta u okviru kojeg je urađen nacrt predmetne studije. Prisutni su upoznati sa detaljima izrade Studije izvodljivosti koja se oslanjala na metodologiju korišćenu u Sloveniji čija Mapa osjetljivih područja za vjetroelektrane se smatra jednom od najkompletnijih na nivou Evropske unije.

Mapa osjetljivosti koja je danas polazna osnova investitorima kod izbora lokacije za izgradnju vjetroelektrana u Evropskoj uniji kao sastavni dio sadrži i Akcioni plan sa jasno naznačenim vremenskim okvirom i potrebnim angažmanom tj. brojem radnih dana. Imajući u vidu nedostatak finansijskih sredstava predložen je model korišćenja podataka koji će biti prikupljeni u toku već započetog Natura 2000 projekta kako bi se što više kompenzovala potrebna istraživanja. Iako je za rad na izradi Mape osjetljivosti, prema iskustvu Slovenije, potrebno najmanje 3 godine učesnici su ocjenili izvodljivim takvu vrstu aktivnosti koja bi u krajnjem dala dobar prikaz investitorima gdje je konflikt sa pticama pri izgradnji vjetroelektrana najmanji. Takođe, je važna i dugoročnost ovakve mape jer će ista biti bazirana na podacima, za vjetroelektrane osjetljivim vrstama tačnije grabljivicama koje žive i do 50 godina, a tradicionalno gnijezde na istim mjestima.

Mapa osjetljivosti neće nužno obezbijediti pozitivnu ocjenu prilikom izrade Procjene uticaja, niti zamjeniti postojeći mehanizam EIA.

Ovaj tekst je finansiran donacijom Evropske Komisije kroz projekat ETNAR, ali ne odražava nužno stavove Evropske komisije niti ostalih korisnika ETNAR projekta.