Štampa

Inovacije kompanije Apple – budućnost je u obnovljivim izvorima energije

on .

Apple pokušava da na tržište izbaci potpuno novi proizvod – struju dobijenu iz obnovljivih izvora energije. Naime, proizvođač Iphone-a otvorio je podružnicu u Delaveru pod nazivom Apple Energy LLC za prodaju viška električne energije koju generišu kroz različite projekte bazirane na obnovljivim izvorima energije. U pitanju je prodaja viška struje koja se generiše kroz solarne panele na krovovima sjedišta ove kompanije u Kaliforniji, kao i struja koju dobijaju iz solarnih, hidro-elektrana i bioenergana.

Apple infographic

Inovacija u njihovom pristupu krije se u nešto drugačijem načinu poslovanja. Većina korporacija višak energije prodaje direktno specijaliziranim kompanijama za distribuciju struje. Međutim ovaj tehnološki gigant istupa jedan korak naprijed i radi na kreiranju direktnog dostavljanja „zelene" energije potrošačima.

Ukoliko federalni organi odobre zahtjev kompanije za ovakvim sistemom direkne distribucije, na putu do krajnjih potrošača eliminisaće elektroprenosne kompanije kao uobičajenog posredika. Ovakva odluka uslijedila je obzirom da je riječ o količinama proizvedene struje koja ne predstavlja konkurenciju velikim proizvođačima i neće uticati na formiranje cijena na tržištu.

Posljednjih godina kompanija Apple je ulažila značajna sredstva i napore da umanji svoj karbonski otisak svakako zaslužujući epitet „zelenog" lidera čije poslovni objekti koriste isključivo obnovljivu energiju. Njihov plan je da sa sadašnje pokrivenosti energetskih potreba ekološki prihvatljivom energijom sa 93% pređu na 100% korišćenje zelene energije u svom poslovanju.

Ovaj tekst je finansiran donacijom Evropske Komisije kroz projekat ETNAR, ali ne odražava nužno stavove Evropske komisije niti ostalih korisnika ETNAR projekta.