Print

Prstenovanje ptica

on .

Prstenovanje je raširena naučna aktivnost koja nam omogućava da saznamo kuda odlaze mlade ptice po napuštanju gnijezda (postnatalna disperzija), rute seobe, životni vijek ptica u prirodi (nasuprot primjercima u zatočenistvu, koji po pravilu žive duže), itd. Možda ćete opaziti pticu sa više jarkoobojenih plastičnih prstenova na nogama (u Srbiji su korišćeni na bjeloglavim supovima Gyps fulvus i kašikarama Platalea leucorodia). Osim plastičnih u boji, prsten može biti i metalni, sa kombinacijom slova i cifara. Metalni se mnogo više koriste, ali se teže uočavaju. Ako se radi o živoj ptici sa plastičnim prstenovima, zabilježite kombinaciju boja i na kojoj nozi se nalaze (npr. plavi gore, žuti dolje na lijevoj, i crveni gore, metalni dolje na desnoj nozi). Ako ste pronašli mrtvu pticu sa prstenom, sam prsten ponesite sa sobom, a zabilježite broj na njemu te vrstu, datum i lokalitet pronalaženja, kao i uzrok smrti (ukoliko ga možete procijeniti). Prstenovane ptice prijavite Centru za zaštitu i proučavanje ptica, a mi ćemo prijavu poslati EURING-u, Evropskoj uniji za prstenovanje ptica. Najbolje je da nam dostavite i sam prsten, a mi ćemo se pobrinuti o zbrinjavanju pronađenog tijela jedinke. Centar će vas naknadno obavijestiti o tome gdje i kada je pronađena ptica bila prstenovana, koliku je udaljenost prešla između te dve lokacije i koliko je bila stara.

banervolonter