Print

Dr. Peter Sackl, kustos Prirodnjačkog muzeja u Austriji opčinjen Ulcinjskom solanom

on .

CZIP: Sarađujete sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica dugi niz godina. Možete li nam objasniti šta je bio razlog vašeg prvog dolaska u Crnu Goru?

Dr. Peter Sackl: Kao kustos Prirodnjačkog muzeja u Gracu, zadužen sam za ornitološka istraživanja, a preko njemačke organizacije EuroNatur, počeo sam naučna istraživanja još 2003. godine kada sam prvi put došao u Crnu Goru. Naime, te godine smo radili prvu „Brzu procjenu ekoloških vrijednosti delte Bojane" i tada sam bio iznenađen onitološkim bogatstvom Ulcinja. Da budem iskren Ulcinjska solana, Velika plaža i Ada Bojana, bile su moja ljubav na prvi pogled. Mada nije samo priroda ta koja me je opčinila. Ja zaista volim da dolazim u vašu zemlju zbog ljudi koji žive u njoj. Otud vjerovatno i moja posvećenost naučnom istraživanju ovog područja kako bi se ono odbranilo od različitih pritisaka.

CZIP: Proteklih par dana radili ste ovogodišnji monitoring proljećne migracije. Kakvi su utisci?

Dr. Peter Sackl: Iz želje da doprinesem zaštiti ovog područja, prije 4 godine, započeo sam redovan monitoring proljećne migracije kada se veliki broj ptica Palearktika vraćaju iz Sahare preko Mediterana i Balkana nazad u svoja gnijezdilišta u Evropi i zapadnom Sibiru. Redovan monitoring ovog tipa vrši se kako bi se imala predstava o značaju zaleđa Ulcinjske obale kao što je Solana, Skadarsko jezero i druga manja močvarna staništa koje migratorne vrste koriste kao hranilišta i odmorilišta. Vjerujte pravi je spektakl kada sjedite na plaži Ade Bojane i kada vas u toku samo jednog jutra preleti hiljade pataka, čaplji, ždralova, kašikara, šljukarica.

CZIP: Obzirom da govorite o monitoringu kakvo je stanje populacije migratornih vrsta u odnosu na prethodnu godinu?

Dr. Peter Sackl: Što se tiče Ulcinjske solane, ova posjeta je bila razočaravajuća za mene jer sam pronašao neočekivano mali ptica. U prethodna dva dana sa Bojanom Zekovićem iz CZIP-a, prebrojali smo 4325 ptica što je baš mala brojka za ovo močvarno stanište. U poređenju sa prošlom godinom kada smo prebrojali više od 20 hiljada vodenih ptica, ovakvo stanje signal je za uzbunu. Ptice su jako preplašene što se vidi i po ponašanju, a prisustvo lovaca smo i sami mogli primjetiti u i van Solane. Krivolov je u Ulcinju, zaključujem, uzeo maha jer su se mogle čuti i vabilice i vidjeti čeke što znači da se lovi nedozvoljenim sredstvima i to za vrijeme zabrana. Kakvo je stanje na Solani najbolje pokazuje podatak da sam u svega 40 minuta, u kneti Ćurke između 17:00 i 17:40, prebrojao 157 ispaljenih pucnjeva. Osjećaj je bio kao da sam na ratištu. Ovaj podatak najbolje govori koliko je intenzivan lov u ovom regionu, gdje ptice, nažalost, više nemaju utočište.

CZIP: Da li to znači da sama zaštita Solane nije dovoljna ukoliko se nemilosrdno lovi u njenoj neposrednoj blizini?

Dr. Peter Sackl: Tačno tako. Problem Solane se ne nalazi samo na njenoj teritoriji već i krivolovu koji se odvija u njenoj okolini jer, logično je, zvuk se prenosi a vabilice često povuku ptice sa Solane koje potom bivaju ubijene u brojkama koje su nenadoknadive za zaštitu prirode.

CZIP: Ipak vaša posjeta nije bila uzaludna. Uspjeli ste otkriti i neke nove stanovnike Ulcinjske solane?

Dr. Peter Sackl: Da, imao sam sreće da pronađem jednu za vas neuobičajenu vrstu, žutoglavu plisku (Motacilla citreola), koja inače gnijezdi u Sibiru i Rusiji i čija ruta migracije nije uobičajena za Crnu Goru. Možemo samo reći da je zalutala ptica nova vrsta za Crnu Goru koja je pomogla da se vaš fond vrsta ptica poveća na 349. Jako sam ponosan na ovo otkriće!

CZIP: Naše Ministarstvo u prostorno planskoj dokumentaciji predviđa izgradnju velikog turističkog kompleksa od 1500 kreveta na Ulcinjskoj solani. Nama se ovakvo rješenje čini neodrživim. Da li postoji neki sličan primjer u Austriji, gdje se u zaštićenim područjima promoviše elitni turizam?

Dr. Peter Sackl: Naaravno da ne. Jedno nikako ne ide sa drugim. Najbolji primjer za to je Nojzidersko jezero koje je, kao zaštićeno područje, uspjelo kreirati turističku ponudu tokom čitave godine i to zasnovanu na posmatranju ptica i lokalnim proizvodima. Ovdje je ponuda bazirana na lokalnom stanovništvu i njihovom razvoju, a to prati ponuda tipa privatnog smještaja, manjih hotela, lokalnih proizvođača. Praksa pokazuje da su zaštićena područja destinacije za obične ljude zaljubljene u prirodu ne za elitu koja više naginje luksuzu.

CZIP: Kada možemo očekivati vaš povratak i koji su dalji planovi za vaš rad u Crnoj Gori?

Dr. Peter Sackl: Nadam se da ću već u junu zajedno sa CZIP-om početi istraživanje gnjezdarica na Ulcinjskoj solani. Tada ćemo otkriti i značaj svakog pojedinačnog bazena što će, nadam se, biti dovoljan argument da se pažljhivo planira prostor nevjerovatne Ulcinjske solane.

banervolonter