Print

Mapa osjetljivih područja za ptice i vjetroelektrane zavisiće od podataka prikupljenih kroz Natura 2000 projekat

on .

U okviru projekta "Sprovođenje standarda za zaštitu prirode u projektima izgradnje vjetroelektrana", koji Centar za zaštitu i proučavanje ptica realizuje u okviru ETNAR šeme malih grantova, podržanog od strane Evropske unije, izrađena je Studija izvodljivosti Mape osjetljivih područja za vjetroelektrane.

Ova studija je dala prijedlog metodologije kao i konkretan akcioni plan koji bi zainteresovane strane, dakle relevantne institucije i istraživačke organizacije, trebale primjeniti u narednom periodu kako bi se prikupila solidna osnova za ulazne podatke koji bi argumentovali rješenja budućeg Prostornog plana Crne Gore do 2020 godine.

Studiju je za potrebe CZIP-a uradilo Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Slovenije (DOPPS), kao autor najdetaljnije Mape osjetljivosti na nivou Evropske unije. Ista je pokazala potrebu za zahtjevnim istraživanjima i obimnim poslom koji bi trajao i do tri godine, pa je jedna od preporuka autora da se podaci prikupljeni u okviru Natura 2000 projekta iskoriste za izradu Mape osjetljivosti. Autori napominju da ova mapa neće prejudicirati rješenja svake individualne procjene uticana na životnu sredinu ali će prvenstveno pomoći investitorima prilikom odabira lokacije za izgradnju budućih vjetroelektrana.

Kako strategija energetike pored vjetroelektrana na Možuri i Krnovu predviđa još sličnih projekata, ova Mapa će dati dobar osnov za poštovanje standarda očuvanja prirode ali i održivi razvoj i ostvarenje većeg udjela obnovljivih izvora u energetskom sistemu.

Takođe, je važna i dugoročnost ovakve mape jer će ista biti bazirana na podacima, za vjetroelektrane osjetljivim vrstama tačnije grabljivicama koje žive i do 50 godina, a tradicionalno gnijezde na istim mjestima. Upravo iz tog razloga potreba za ažuriranjem Mape javiće se tek nakon 10 do 20 godina.

Studiju možete preuzeti ovdje.

Ovaj tekst je finansiran donacijom Evropske Komisije kroz projekat ETNAR, ali ne odražava nužno stavove Evropske komisije niti ostalih korisnika ETNAR projekta.