Print

Igramo se efikasnosti #2

on .

Argumenti za izgradnju vjetroelektrana odnose se na ublažavanje klimatskih promjena i energetski dificit. Zašto se borimo protiv klimatksih promjena? Zato što one uzrokuju suše, poplave, temperaturne ekstreme, učestalije prirodne katastrofe, rast nivoa mora, promjene u globalnim strujama...

Strategija razvoja energetike predviđa da će planirane vjetroelektrane podmirivati 6,5% potražnje građana za električnom energijom. 6,5% potražnje električne energije subvencioniraće se u iznosu 335 miliona eura na teret građana. 6,5% potražnje može se nadomjestiti energetskom efikasnošću domaćinstava, stambenih i poslovnih objekata naročito onih u državnom vlasništvu sa znatno nižim investicijama.

Kada bi Crna Gora usmjerila 335 miliona eura u konkretne akcije zaštite usmjerene na ublažavanje klimatskih promjena: sprečavanje nezakonite sječe i pošumljavanje, zašita močvarnih staništa, očuvanje biodiverziteta, napuštanja prljavih izvora energije tj. termoelektrana, našla bi se na listi ekoloških zemalja svijeta.

Ove godine Crna Gora je zauzela 47 mjesto na Jejlovoj listi ekoloških zemalja iako je za razliku od Hrvatske (15 mjesto) i Slovenije (5 mjesto) ustavom proklamovana kao ekološka!

Vjetroelektrane ne pokreće vjetar već subvencije!

Izvor: Strategija razvoja energetike do 2030. godine; Environmental Performance Index

02. Infografika

banervolonter