Print

Kućice za gniježđenje

on .

Vještacka gnijezda (kućice za gniježdenje) prije svega naseljavaju ptice koje gnijezde u dupljama, u drveću ili u pukotinama stijena. Najbolji način zaštite tih ptica je sačuvati što više prirodnih duplji, ako to nije moguće pristupamo izradi vještackih. Na taj način privući ćemo mnogo ptica u svoje voćnjake i okućnice i moći ćemo lako posmatrati njihove svakodnevne aktivnosti.

Izrada kućica je za većinu naših ptica pjevačica veoma slična, razlika je samo u prečniku ulaznog otvora. Rupa prečnika 2,8 cm dovoljna je za plavetnu sjenicu, ćubastu sjenicu, sivu sjenicu, jelovu sjenicu i poljskog vrapca. Prečnik 3,2 cm traže: velika sjenica, bjelocela muharica. Prečnik od 4,5 cm potreban je za brgljeza, kućnu crvenrepku, planinsku crvenrepku, sivu muharicu, običnog vrapca, dok je prečnik od 5,0 cm neophodan za čvorka, ćuka i dr.

 kućice za ptice   P1010002   IMG 3933

 

Još  informacija možete naći na sljedećem linku:
http://springalive.net/sr-me/springalive/nest-boxes-53

banervolonter